Contact

Postadres:

Stichting SpierKracht
Ida de Leeuwstraat 1
2331 SN Leiden

emailadres bestuur: spierkrachtstichting@gmail.com


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : 30226308